Privacy en inhoud

Dit forum is onderdeel van Kwadraad. Daarom gelden hier de privacyregels van Kwadraad. Die kun je hier nalezen. 

Voor dit forum willen we echter ook een paar dingen benoemen die niet op de privacypagina’s van Kwadraad terug te vinden zijn. Daarnaast doen we hier een paar dingen een beetje anders: zo vragen we veel minder gegevens van je en leggen we geen dossier aan.

Op dit forum werken we met ervaringscoaches die moderator zijn. Zij zullen zich veelal bezighouden met het inhoudelijke reilen en zeilen. Om deze rol goed te kunnen vervullen hebben zij wat meer rechten dan de deelnemers aan het forum. Met hen is een vrijwilligersovereenkomst afgesloten, waarin staat dat ze zich aan onze geheimhouding moeten houden. Ook hebben ze een VOG overhandigd. 

Daarnaast zijn er op de achtergrond enkele professionals die toegang hebben. Voor hen geldt vanzelfsprekend dat zij een geheimhoudingsplicht hebben.

We hebben een disclaimer opgesteld waarin we een en ander uitleggen over dit platform.

Cookies

Om een beetje in de gaten te houden waar op deze site het meeste bezoek plaatsvindt maken we gebruik van Matomo. Da’s zoiets als Google Analytics, maar dan zónder de privacy-inbreuk. Er wordt wel een cookie voor geplaatst. 

Over de inhoud

Met deze site willen we graag goede informatie bieden. Daarvoor zullen we regelmatig stukjes plaatsen zoals blogs en interviews. Op het forum zullen gebruikers ervaringen en tips uitwisselen.

We doen natuurlijk ons uiterste best om zorgvuldige informatie te geven. Deze informatie is niet noodzakelijkerwijs de mening van Kwadraad!

De afbeeldingen

De foto’s die je op deze site tegenkomt hebben we opgehaald bij Unsplash: “Beautiful, free photos. Gifted by the world’s most generous community of photographers.”