Onze werkwijze

Op ons open forum kun je meepraten over het onderwerp dat jou bezig houdt. Je kunt ook zelf een onderwerp starten. Onderwerpen waarover je weleens zou willen praten met vaders en stiefmoeders die ook in zo’n situatie zitten. Misschien ontdek je wel dat je niet de enige bent…

Als je mee wilt praten op ons open forum, dan kun je dat doen door je anoniem te registreren. Na je registratie zullen we je welkom heten op het forum.

Ons besloten forum is niet, zoals het open forum, voor iedereen zichtbaar. Je gaat hier vaak iets dieper op de zaak in. Verschillende dilemma’s komen aan de orde. Praat verder met de vaders, stiefmoeders en de Maatschappelijk Werker over hoe om te gaan met lastige situaties.

Als je mee wilt praten op ons besloten forum dan vul je eerst dit formulier in. Dit om in te kunnen schatten of jij op je plek bent op dit forum. Hierna krijg je toegang tot het forum met het verzoek om jouw formulier onder het kopje ‘even voorstellen’ te plaatsen.

Je kunt ook deelnemen aan onze ervaringsgroep voor vaders en stiefmoeders. Verschillende manieren waarop je om kan gaan met jouw situatie komen aan bod. Hoe kun je de schade voor jullie kinderen beperken?

Je leert hier de vaders en stiefmoeders kennen en ontdekt de herkenning in elkaars verhalen. De groep wordt begeleid door de Maatschappelijk Werker. Je kunt je via dit formulier aanmelden.

Om kennis met elkaar te maken volgt er eerst een gesprek met één van de ervaringscoaches en de Maatschappelijk Werker. Daarna kun je gaan deelnemen aan de groep.