Disclaimer

We willen graag dat er duidelijkheid is over de verantwoordelijkheden op dit platform: zowel over de inhoud van de (openbare) website als de berichten op het forum. In deze disclaimer proberen we dat zo goed en eenvoudig mogelijk uit te leggen.

Allereerst: als je deze website bezoekt word je geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van dit document en daarmee akkoord te gaan. Wijzingen van dit verhaal zullen op deze pagina bekend gemaakt worden.

Op ons forum is de Nederlandse wet van toepassing. Dat betekent onder andere dat deelname op eigen risico is, en voor de eigen verantwoordelijkheid van ieder forumlid. Je kunt Kwadraad nooit aansprakelijk stellen voor de gevolgen van het lezen, plaatsen van of reageren op berichten op het forum en activiteiten die hieruit voortkomen. Dit geldt ook voor het lezen van de inhoud van de openbare website.

We moderen berichten zo nodig om het forum goed te laten lopen. Onder modereren verstaan we verschillende zaken:

  • We hebben het recht voor om berichten op ieder tijdstip zonder overleg, aankondiging of verantwoording te verplaatsen, verwijderen, wijzigen of het gehele onderwerp te sluiten.
  • We kunnen forumleden tijdelijk of permanent de toegang tot het forum te ontzeggen (bannen).
  • We zullen bevoegde autoriteiten alle medewerking verlenen indien dat in het kader van bijvoorbeeld justitieel onderzoek nodig is.
  • We behouden ons te allen tijde het recht voor om over een beslissing géén officiële reactie te geven en niet in discussie te gaan. Het moment en de manier waarop een inmenging plaats vindt is een beslissing van de forummoderator en/of de forumadministrator van de website.

Ingrijpende beslissingen worden in teamverband genomen en zullen nooit uitsluitend de mening zijn van één persoon.

De moderators kunnen op persoonlijke titel aan het forum deelnemen en indien nodig ingrijpen.

De forummoderators dragen geen verantwoordelijkheid voor de door de forumleden ingebrachte inhoud op het forum en onderschrijven niet altijd de inhoud van de berichten. Met andere woorden: berichten van anderen zijn niet per se de mening van de moderators.

Het forum valt onder de verantwoordelijkheid van Kwadraad. Het is de verantwoordelijkheid van de door Kwadraad aangestelde forummoderators om berichten te modereren.

Als deze disclaimer in een bepaalde situatie niet voorziet, handelt de forummoderator naar eigen inzicht.

We behouden ons het recht voor de inhoud van deze disclaimer op ieder moment naar eigen inzicht te wijzigen.